Sekvencer pro triodu

From Tučňák Wiki
Revision as of 15:11, 2 December 2009 by Root (talk | contribs) (Osazení)
Jump to: navigation, search

Zapojení slouží pro postupný bezpečný náběh napětí pro PA v zapojení se společnou katodou. Vstupem jsou kromě tlačítek start a stop také žhavicí napětí, předpětí mřížky a anodové napětí. Výstupem jsou čtyři relé pro spínání mřížkového předpětí, anodového napětí (soft start) a povolení klíčování. Sepnutá relé a chybové stavy jsou signalizovány LEDkami.

Funkce zařízení

Funkce je následující:

 • Po dobu stisku Start svítí chybové LEDky kvůli indikaci stisku a "self testu"
 • Čeká maximálně 5 sekund na náběh žhavicího napětí (Uf je zapnuto stále)
 • Žhaví se 3.5 minuty
 • Sepne se relé ovládající předpětí, 5 sekund se čeká na náběh
 • Čeká se jednu minutu
 • Zapne se anodové trafo přes odpor zabezpečující soft start
 • Čeká se maximálně 5 sekund na náběh Ua
 • Zkratuje se odpor
 • Čeká se maximálně 2 sekundy
 • Povolí se zaklíčování konce

Postup vypínání je následující:

 • Bylo-li již sepnuto Ua, vypne se vše kromě Ug a počká se 10 sekund
 • Vypne se Ug

Chybové stavy (nenaběhnutí některého z napětí do časového limitu) způsobí rozsvícení příslušné chybové LEDky a zahájení vypínací sekvence. Chybové LED se smažou stiskem Stop v klidovém stavu nebo zahájením zapínací sekvence. K chybovému stavu může dojít jen při zapínací sekvenci, jindy se vstupní napětí netestují.

Schéma zapojení sekvenceru

Zapojení vyžaduje napájecí zdroj 12V, odběr je při sepnutých relé asi 400mA. Chladič na stabilizátoru není nutný, já ho tam pro jistotu dal. Pozor na osazení stabilizátoru, viz dále.

Snímání Uf (žhavení) je určeno pro střídavé napětí. Pro vyhlazení slouží C1. Vstupní děliče je potřeba přizpůsobit použitým napětím. Anodové napětí se pochopitelně neměří přímo, ale z děliče.

Při oživování připojte nejprve všechna napětí a na JP1-JP3 ověřte, že je napětí maximálně 0.5-1V. Je nutné, aby vstup procesoru měl logickou nulu s rezervou, aby detekce byla spolehlivá. Jumpery slouží také k testování funkce zařízení. Spojením zkratovacími čepičkami (klasické jumpery z PC) lze simulovat přítomnost vstupních napětí. Tip: doporučuji čepičky s prodlouženým držátkem, snáze se s nimi manipuluje. Při ostrém provozu nezapomeňte čepičky sundat! Berte ohledy na lampu.

Výstupní relé jsem použil RM94-2CO-12VOLT, GES 057 000 52. Na svorkovnice jsou vyvedené oba spínací kontakty, na pájecí plošku pak rozpínací, jejichž použití se nepředpokládá. Jedno relé je rezerva pro rozšíření funkčnosti nebo pro náhradu nefunkčního. V polních podmínkách je jednodušší "přešíbovat" buzení relat (například u R15-R18) než měnit relé, které třeba ani nemáme rezervní.

Při sepnutí všech relat ověřte, jaké je napětí na výstupech optočlenů. Přijatelná hodnota je do 1V. Při větším úbytku stoupá výkonová ztráta optočlenu a hlavně nemusí spolehlivě spínat relé, což se může projevit například nižší životností.

Indikační diody jsou vyvedeny na konektor MLW16. Do něj patří PFL10 se zalisovaným šedým plochým kabelem. Vyhněte se barevným plocháčům, konektory se do nich špatně zařezávají. Na druhý konec plocháče patří 2mA LEDky. Kabel mějte pokud možno co nejkratší a zabraňte indukování rušení do něj.

Kondenzátory C9 a C17 existují pouze proto, že na desce zbylo navyužité místo. Není třeba je osazovat.

Plošný spoj

Plošný spoj

Plošný spoj je jednostranný, bez propojek. Relé vyžadují díry 1.2 mm, diody, svorkovnice a jumpery 1 mm. Zbytek stačí 0.8 mm.

Osazení

Pozornost si zaslouží stabilizátor. Je osazený na straně spojů, ale je chladicí ploškou nahoru. K PCB je přišroubován přes distanční sloupek 5mm. Na chladicí plošku můžete přišroubovat malý chladič.

Firmware

Firmware pro procesor je napsané v jazyce C a určené pro kompilátor SDCC. Součástí balíku je i zkompilovaný HEX soubor. Program je uvolněn pod licencí GPL 2.0. Jde vlastně o učebnicový příklad stavového automatu, jehož hlavní funkce jsou popsány na začátku článku.

File:Triseq1.zip