Mapa QRA lokátorů

From Tučňák Wiki
Revision as of 09:00, 17 April 2015 by Ok1zia (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Byť mám koncesi od roku 1998 a staré QRA lokátory "profesně" nepamatuji, přece jen jsem se o nich chtěl dozvědět něco více. Výsledkem je malá aplikace http://maps.nagano.cz/qra.php, kde podobně jako u ostatních aplikací můžete buď zadat lokátor a podívat se nebo kliknout do mapy a dozvědět se lokátor.

QraMapa.png

Nic více, nic méně.

Z programátorského hlediska mohu potvrdit, že se s nimi pracuje výrazně složitěji než se současně používaným systémem. Jediná výhoda je snad to, že v naší zeměpisné šířce jsou opravdu skoro čtvercové.