Lx manual

From Tučňák Wiki
Jump to: navigation, search

Instalace a spuštění

 1. Stáhni a nainstaluj LxInstall-1.xx.exe. Ponech výchozí adresář c:\lx. Ten bude základním adresářem pro práci s programem.
 2. Vytvoř adresář ok. Do něj nakopíruj logy stanic, které se účastní vyhodnocení. Logy s PSect=CHECK budou automaticky použity jako check logy i když jsou v tomto adresáři.
 3. Vytvoř adresář check. Do něj nakopíruj check logy.
 4. Uprav lx.cfg. V OK je potřeba změnit tyto hodnoty:
  • CTEST - zapiš název závodu
  • PENBOTH = 0 - ale třeba se to zase změní :-)
  • RST2=1 - odkomentuj smazáním znaku %, tím zapneš porovnávání pouze dvou znaků reportu
  • RAWCALL=1 - odkomentuj smazáním znaku %, tím zapneš porovnávání holých značek bez CEPT prefixů a portablů
 5. V adresáři c:\lx spusť příkaz cmd (příkazovou řádku)
 6. Spusť lx.exe.
 7. Prohlédni si výpis programu.
 8. Veškeré výstupy jsou v adresáři errors. Prohlédni si všechny soubory, případné chyby oprav a opakuj od spuštění programu.

Tipy pro kontrolu

lx.err

CHECK/1_OM8MM.edi: 61 QSOs loaded but 63 claimed

Prohlédni si deník. Pokud spojení chybí někde uprostřed, je to OK. Chybí-li na konci nebo jsou v deníku nesmysly, požádej stanici o opakované zaslání.

OK/1_OK1AUK.edi: Incorrect file format

Prohlédni si deník. Je-li deník v jiném formátu, je to nedodržení podmínek. Můžeš stanici diskvalifikovat nebo ji požádat o zaslání deníku ve správním formátu.

OK/1_OK1CVX.edi: PSECT= invalid category

Klasický problém stanice, která i přes léta osvěty neumí vyplnit kategorii. Můžeš stanici diskvalifikovat nebo se pokusit kategorii uhodnout a doplnit. U Check logů lze ignorovat.

CHECK/1_F6HPP_P.edi: can't find dxcc for call 2EONEY

Překlep operátora, místo nuly je písmeno O. Jeho chyba, přijde o body. Pokud by se chyba hlásila pro prokazatelně správnou značku, je chyba v programu nebo v nastavení (konfigurace, cty.dat), kontaktuj autora programu.

! Error opening forced bad callsigns file calls   .bad

Chyba v lx.cfg (1.39 a možná starší), oprav konfigurák.

Warning OK2C 2.3 GHz: rewrite OK2POI JN89QR->OK2KOG JN89QR generated DUPE. Maybe OK2POI was active in contest?

Stanice OK2C dělala OK2POI a OK2KOG ze stejného čtverce. POI ale udělal spojení <= RL_ a neposlal deník. KOG buď poslali, nebo se v denících vyskytli vícekrát než POI. POI se tedy považuje za chybu, protože tuto situaci nelze 100% rozpoznat od chyby ve značce. Protože ale oprava značky vygenerovala DUPE (čehož by si operátoři nejspíše všimli), měl by se vyhodnocovatel zajímat o to, zda OK2POI závod nejel. Pokud ano, přidá se řádka OK2POI JN89QR do force.wwl.

Warning OL9W 10 GHz: calls OE3W->OE3WOG/p are too different. Maybe OE3W JN77WM was active in contest?

OL9W udělali OE3W z JN77WM. Z tohoto čtverce ale vysílala OE3WOG/P (je od ní deník nebo se vyskytuje v denících vícekrát). Značky se ale jeví levenshteinovu algoritmu natolik odlišné, že varuje vyhodnocovatele, že by OE3W možná mohl být aktivní. Je potřeba zapojit znalost pásma a selský rozum.

V tomto konkrétním případě dělaném CW přes RS zřejmě OL9W mysleli, že druhé O je opakování značky.

*.rep

Making comparision by same calls (calls without log):
OK1KCR: DK0SU (JN48NL,1) REPAIR: DK0SU (JN48NR,7)
Found OTHER referencies: DK2UU (JN48XK,2);DK0UU (JN48XK,85);DK0BC (JN48RN,14);DK2SU (JN48NR,1);DK0UU (JN48KD,1);DK0BB (JN48RN,1);

OK1KCR zalogovali stanici DK0SU JN48NL. Ta však podle 7 jiných deníků jela z JN48NR. Other referencies jsou další podobné značky/lokátory, které by to mohly být.

Making check of outside WWLs:
OK7ST: HG7CF(JN27KR) is outside of the country

Jak je psáno, JN27 je ve F, HG stanice odtud nemůže vysílat. Chyba stanice. V případě nejasností je vhodné konfrontovat s http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php a případně poslat autorovi návrh na opravu databáze. Zejména okrajové části Evropy nemusí být přesné a úplné, o ostatních kontinentech nemluvě.

*.ref

Projdi první sekci. Důležité jsou řádky se statutem REPAIR.

Call      Loc.  Log Refs Status
DL2RWM     JO62PF    2 - REPAIR: DL1RWN     JO62PF    3

Znamená, že 2x se v denících vyskytl DL2RWM z JO62PF, ale není od něj deník (chybí X ve sloupci Log). Ze stejného lokátoru se ale 3x objevil DL1RWN. Proto program považuje dva výskyty DL2RWM za chybu. Je potřeba použít selský rozum a znalost pásma a případně použít force.wwl a calls.bad pro korekci. Pochopitelně, pokud je deník nebo je v pravém sloupci řádově více referencí, je to jasné.

Druhá sekce:

Call       QSOs QSOs Logged Errors
         all  log. QSOs %  %
OK2PMS      103  53  51.5  15.1

Stanice udělala 103 QSO, z toho se podařilo zkontrolovat 53. Druhé číslo může být i vyšší než první, ale indikuje to problém s logem. Například když stanice část spojení udělá, ale nezapíše do logu.

Poslední sloupec znamená, že OK2PMS mohl způsobit chybu 15.1 procentům protistanic. Pochopitelně je možné, že to přijaly špatně protistanice, ale při vysokém procenu je vhodné zkontrolovat deník a je-li zjevně v nepořádku (všechny reporty špatně, všechna čísla +1 nebo -1), tak stanici diskvalifikovat, u check logu vyřadit.

lx.uni

OK2M     043: PA5DD    JO22IC

Znamená, že OK2M dělali jako své číslo 043 unique spojení s PA5DD z JO22IC. Hodně unique spojení může znamenat, že buď je stanice hodně dobrá nebo byla spojení přidána administrativně. Ale je to opravdu jen pomůcka, stanice na začátku výsledkové listiny musí dělat spoustu unique spojení.

Nesmyslné značky je vhodné doplnit to calls.bad

OK0XXX Badcall

lx.htm

Projeďte výsledkovou listinu, zda nějaký log nepadl mezi checklogy. Mezi checklogy mohl přijít i log z OK, který je pak ve vyhodnocení 2x. Na toto sice program upozorňuje, tak by to vyhodnocovatel musel přehlédnout.

Chyby

Někdy může program vyhodnotit nesprávně. Vesměs jsou to případy, kdy chybí check logy a program musí odhadovat.

Např OK5Z dělala F5KKD JN38LQ, který neposlal log. V error logu se ale opravila na DK0D JN58LQ. Od DK0D ale chcecklog existuje a je v něm zapsáno spojení s OK5Z. Protože checklogům věříme, tak jediná možnost je získat log od F5KKD.

Pokud někdo udělá pár QSO ze stejného čtverce jako stanice, která deník pošle. Udělá-li méně QSO než je limit pro pásmo, tak se spojení bere jako spojení s stanicí, která deník poslala a jako chyba ve značce. Toto někdy lze detekovat:

 • pokud přepis vytvoří DUPE
 • pokud jsou značky rozdílné o více než dva znaky

Obojí vygeneruje pouze varování a je na vyhodnocovateli, jak s tím naloží.

Pokud OK1UBM je v denících třikrát jako tři různé kombinace call-loc, tak se spojení uznají všem.

OK2M dělali jako 198 DL8AAV. Slyšel to ale DK0GHC v JO61FR a zapsal si OK2M jako 036. OK2M dělali jako 738. spojení DL1HTT také z JO61FR. Program to ale spároval s DK0GHC 036 a HTT je špatně. DL1HTT JO61FR by se měl přidat do force.wwl. Tady bohužel nevím, jak detekovat.

Vytváření diplomů

Pro automatické vytváření je potřeba:

 1. Nainstalujte program Lx nejnovější verze
 2. Nainstalujte program Napis, dodá VKV manažer (není volně šířitelný)
 3. Nainstalujte běhové prostředí pro aplikaci .NET, nejlépe .NET Framework 4 (http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17851). Alternativně lze použít Mono (http://www.mono-project.com/), ale to lze doporučit jen zkušeným uživatelům.
 4. Nainstalujte požadované fonty:
  • Windows 7 a novější: klikněte pravým tlačítkem na TrajanPro-Regular.ttf a zvolte Nainstalovat.
  • Windows XP: Ovládací panely, Vzhled a motivy. V levém sloupco Písma. Menu Soubor, Nainstalovat nové písmo, vybrat c:\lx\TrajanPro-Regular.ttf

Pokud nejde spustit napis.exe, zkontrolujte, že v c:\ existují ZiaNet.dll a convert.exe.

dipl.jpg

Vzor diplomu bez textů.

Vzor.xml

Pokud nechcete použít výchozí dipl.jpg nebo chcete upravit texty, upravte soubor vzor.xml. Zajímají nás položky Retezec:

<Retezec>
 <Text>Organizace XYZ uděluje stanici @CALL@</Text>
 <FamilyFace>Trajan Pro</FamilyFace>
 <EmSize>15</EmSize>
 <X>500</X>
 <Y>2300</Y>
</Retezec>

Vysvětlení položek

 • Text - Zobrazený text. Slova mezi zavináči jsou makra, do kterých program doplní text při vyhodnocení.
 • FamilyFace - Jméno fontu použitého pro text
 • EmSize - Velikost fontu v jednotkách em.
 • X a Y - Pozice textu v obrázku v pixelech.

Makra

 • @CALL@ - Značka stanice
 • @PLACE@ - Pořadí stanice
 • @BAND@ - Soutěžní pásmo včetně LP, QRP
 • @CATEG@ - Soutěžní kategorie (Multi, Single)

Spuštěním Lx se vygenerují XML soubory v adresáři diplom. V případě potřeby můžete provést ruční korekce. Vlastní diplomy pak vytvoří program Napis:

Program Napis

Diplomy budou v adresáři diplom ve formátu JPG a PDF. Na webový server zkopírujte index.html a PDF. Pokud se díky malému počtu účastníků vydává méně diplomů než 3, je potřeba smazat PDF a položku z index.html ručně.