Lx manual

From Tučňák Wiki
Revision as of 19:28, 29 August 2010 by Ok1zia (talk | contribs) (lx.err)
Jump to: navigation, search
 1. Stáhni a nainstaluj LxInstall-1.xx.exe. Ponech výchozí adresář c:\lx. Ten bude základním adresářem pro práci s programem.
 2. Vytvoř adresář ok. Do něj nakopíruj logy stanic, které se účastní vyhodnocení. Logy s PSect=CHECK budou automaticky použity jako check logy i když jsou v tomto adresáři.
 3. Vytvoř adresář check. Do něj nakopíruj check logy.
 4. V adresáři c:\lx spusť příkaz cmd (příkazovou řádku)
 5. Spusť lx.exe.
 6. Prohlédni si výpis programu.
 7. Veškeré výstupy jsou v adresáři errors. Prohlédni si všechny soubory, případné chyby oprav a opakuj od spuštění programu.

Tipy pro kontrolu

lx.err

CHECK/1_OM8MM.edi: 61 QSOs loaded but 63 claimed

Prohlédni si deník. Pokud spojení chybí někde uprostřed, je to OK. Chybí-li na konci nebo jsou v deníku nesmysly, požádej stanici o opakované zaslání.

OK/1_OK1AUK.edi: Incorrect file format

Prohlédni si deník. Je-li deník v jiném formátu, je to nedodržení podmínek. Můžeš stanici diskvalifikovat nebo ji požádat o zaslání deníku ve správním formátu.

OK/1_OK1CVX.edi: PSECT= invalid category

Klasický problém stanice, která i přes léta osvěty neumí vyplnit kategorii. Můžeš stanici diskvalifikovat nebo se pokusit kategorii uhodnout a doplnit. U Check logů lze ignorovat.

CHECK/1_F6HPP_P.edi: can't find dxcc for call 2EONEY

Překlep operátora, místo nuly je písmeno O. Jeho chyba, přijde o body. Pokud by se chyba hlásila pro prokazatelně správnou značku, je chyba v programu nebo v nastavení (konfigurace, cty.dat), kontaktuj autora programu.

! Error opening forced bad callsigns file calls   .bad

Chyba v lx.cfg (1.39 a možná starší), oprav konfigurák.

Warning OK2C 2.3 GHz: rewrite OK2POI JN89QR->OK2KOG JN89QR generated DUPE. Maybe OK2POI was active in contest?

Stanice OK2C dělala OK2POI a OK2KOG ze stejného čtverce. POI ale udělal spojení <= RL_ a neposlal deník. KOG buď poslali, nebo se v denících vyskytli vícekrát než POI. POI se tedy považuje za chybu, protože tuto situaci nelze 100% rozpoznat od chyby ve značce. Protože ale oprava značky vygenerovala DUPE (čehož by si operátoři nejspíše všimli), měl by se vyhodnocovatel zajímat o to, zda OK2POI závod nejel. Pokud ano, přidá se řádka OK2POI JN89QR do force.wwl.

Warning OL9W 10 GHz: calls OE3W->OE3WOG/p are too different. Maybe OE3W JN77WM was active in contest?

OL9W udělali OE3W z JN77WM. Z tohoto čtverce ale vysílala OE3WOG/P (je od ní deník nebo se vyskytuje v denících vícekrát). Značky se ale jeví levenshteinovu algoritmu natolik odlišné, že varuje vyhodnocovatele, že by OE3W možná mohl být aktivní. Je potřeba zapojit znalost pásma a selský rozum. V tomto konkrétním případě dělaném CW přes RS zřejmě OL9W mysleli, že druhé O je opakování značky.

*.rep

Making comparision by same calls (calls without log):
OK1KCR: DK0SU (JN48NL,1) REPAIR: DK0SU (JN48NR,7)
Found OTHER referencies: DK2UU (JN48XK,2);DK0UU (JN48XK,85);DK0BC (JN48RN,14);DK2SU (JN48NR,1);DK0UU (JN48KD,1);DK0BB (JN48RN,1);

OK1KCR zalogovali stanici DK0SU JN48NL. Ta však podle 7 jiných deníků jela z JN48NR. Other referencies moc nechápu.

Making check of outside WWLs:
OK7ST: HG7CF(JN27KR) is outside of the country

Jak je psáno, JN27 je ve F, HG stanice odtud nemůže vysílat. Chyba stanice. V případě nejasností je vhodné konfrontovat s http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php a případně poslat autorovi návrh na opravu databáze. Zejména okrajové části Evropy nemusí být přesné a úplné, o ostatních kontinentech nemluvě.

*.ref

Projdi první sekci. Důležité jsou řádky se statutem REPAIR.

Call      Loc.  Log Refs Status
DL2RWM     JO62PF    2 - REPAIR: DL1RWN     JO62PF    3

Znamená, že 2x se v denících vyskytl DL2RWM z JO62PF, ale není od něj deník (chybí X ve sloupci Log). Ze stejného lokátoru se ale 3x objevil DL1RWN. Proto program považuje dva výskyty DL2RWM za chybu. Je potřeba použít selský rozum a znalost pásma a případně použít force.wwl a calls.bad pro korekci. Pochopitelně, pokud je deník nebo je v pravém sloupci řádově více referencí, je to jasné.

Druhá sekce:

Call       QSOs QSOs Logged Errors
         all  log. QSOs %  %
OK2PMS      103  53  51.5  15.1

Stanice udělala 103 QSO, z toho se podařilo zkontrolovat 53. Nejsem si úplně jist, jestli to znamená 53 logů nebo 53 programem uznaných QSO.

Poslední sloupec znamená, že OK2PMS mohl způsobit chybu 15.1 procentům protistanic. Pochopitelně je možné, že to přijaly špatně protistanice, ale při vysokém procenu je vhodné zkontrolovat deník a je-li zjevně v nepořádku (všechny reporty špatně, všechna čísla +1 nebo -1), tak stanici diskvalifikovat, u check logu vyřadit.

Vytváření diplomů

Pro automatické vytváření je potřeba:

 1. Program Lx od verze 1.41
 2. Program Napis (není volně šířitelný)
 3. Běhové prostředí pro aplikaci .NET, čili jedno z
 4. Požadované fonty

Vzor.xml

Nejprve upravte soubor vzor.xml. Zajímají nás položky Retezec:

<Retezec>
 <Text>Organizace XYZ uděluje stanici @CALL@</Text>
 <FamilyFace>Arial</FamilyFace>
 <EmSize>30</EmSize>
 <X>500</X>
 <Y>2300</Y>
</Retezec>

Vysvětlení položek

 • Text - Zobrazený text. Slova mezi zavináči jsou makra, do kterých program doplní text při vyhodnocení.
 • FamilyFace - Jméno fontu použitého pro text
 • EmSize - Velikost fontu v jednotkách em.
 • X a Y - Pozice textu v obrázku v pixelech.

Makra

 • @CALL@ - Značka stanice
 • @PLACE@ - Pořadí stanice
 • @BAND@ - Soutěžní pásmo
 • @CATEG@ - Soutěžní kategorie (Multi, Single)

Spuštěním Lx se vygenerují XML soubory v adresáři diplom. V případě potřeby můžete provést ruční korekce. Vlastní diplomy se vytvoří příkazem:

bash lxdipl.sh 

Diplomy budou v adresáři diplom ve formátu JPG a PDF.