Lx manual

From Tučňák Wiki
Revision as of 09:42, 22 September 2009 by Root (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
  1. Stáhni a nainstaluj LxInstall-1.xx.exe. Ponech výchozí adresář c:\lx. Ten bude základním adresářem pro práci s programem.
  2. Vytvoř adresář ok. Do něj nakopíruj logy stanic, které se účastní vyhodnocení. Logy s PSect=CHECK budou automaticky použity jako check logy i když jsou v tomto adresáři.
  3. Vytvoř adresář check. Do něj nakopíruj check logy.
  4. V adresáři c:\lx spusť příkaz cmd (příkazovou řádku)
  5. Spusť lx.exe.
  6. Prohlédni si výpis programu.
  7. Veškeré výstupy jsou v adresáři errors. Prohlédni si všechny soubory, případné chyby oprav a opakuj od spuštění programu.