Lx manual

From Tučňák Wiki
Revision as of 09:37, 22 September 2009 by Root (talk | contribs) (Created page with '# Stáhni a nainstaluj '''LxInstall-1.xx.exe'''. Ponech výchozí adresář '''c:\lx'''. Ten bude základním adresářem pro práci s programem. # Vytvoř adresář '''ok'''. Do...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  1. Stáhni a nainstaluj LxInstall-1.xx.exe. Ponech výchozí adresář c:\lx. Ten bude základním adresářem pro práci s programem.
  2. Vytvoř adresář ok. Do něj nakopíruj logy stanic, které se účastní vyhodnocení. Logy s PSect=CHECK budou automaticky použity jako check logy i když jsou v tomto adresáři.
  3. Vytvoř adresář check. Do něj nakopíruj check logy.
  4. V adresáři c:\lx spusť příkaz cmd (příkazovou řádku)
  5. Spusť lx.exe.