Studna

From Tučňák Wiki
Revision as of 14:59, 2 August 2019 by Ok1zia (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: File missing
Měření v akci

Komponenty

Předlohy pro 3D tiskárnu

Error creating thumbnail: File missing
Krabička

Předloha Studna.STL


Error creating thumbnail: File missing
Držák čidla

Předloha Cidlo.STL