Changes

Jump to: navigation, search

Studna

325 bytes added, 17:17, 28 September 2019
/* Aktualizace Armbianu */
shutdown -r now
 
=Instalace software=
 
apt-get install studna
 
Upravte konfiguraci
 
nano /etc/studnarc
 
Pokud nemáte připojená čidla, přepište hodnoty u řádek '''DHTIN''' či '''DHTOUT''' na '''0'''. Uložte stiskem '''Ctrl+X'''.
 
Zapněte autostart démona studna a spusťte jej:
 
systemctl enable studna
systemctl start studna
=Předlohy pro 3D tiskárnu=
1,934
edits