Changes

Jump to: navigation, search

Studna

127 bytes added, 19:27, 9 September 2019
/* Sestavení */
#* Po Windows se mi osvědčil program Etcher, ale určitě lze použít i jiné
# Zasuňte kartu do soketu Orange.
# Připojte napájecí zdroj. Nic dalšího nepřipojujte.
Teď je potřeba rozhodnout se, zda budete prvotní konfiguraci provádět přes sériovou konzoli USB, přes sériovou konzoli TTL nebo přes ethernet. Výběr bude vycházet z toho, co máte k dispozici a s čím máte zkušenosti.
#* Pod Windows to bude COM3 a výše
# Spusťte sériový emulátor terminálu (putty, minicom) a připojte se na port (115200 baud bez parity)
# Pokud Orange naběhne rychleji, než se připojíte, přijdete o počáteční texty. Zkuste stisknout Enter, zobrazí se výzva k přihlášení.
==Prvotní kongiruace přes sáriovou konzoli TTL==
#* Pod Windows to bude COM3 a výše
# Spusťte sériový emulátor terminálu (putty, minicom) a připojte se na port (115200 baud bez parity)
# Připojte Orange k napájecímu zdrojinapájecí zdroj. Nic dalšího nepřipojujte. 
==Prvotní konfigurace přes ethernet==
# Připojte Orange ethernetem k hubu. Na síti musí být DHCP server
# Připojte Orange k napájecímu zdrojinapájecí zdroj. Nic dalšího nepřipojujte.
# Počkejte cca 1-2 minuty, než Orange naběhne
# Podívejte se do seznamu klientů (leases) DHCP serveru a najděte Orange. Patrně bude mít MAC adresu začínající '''12:42'''. Alternativně můžete použít skener sítě (např. nmap)
1,934
edits