Changes

Jump to: navigation, search

Studna

440 bytes added, 19:19, 9 September 2019
/* Nastavení wifi */
Opusťte nastavení '''Quit''' a 2x '''Cancel'''.
 
 
V příkazové řádce spusťte příkaz:
 
ifconfig wlan0
 
Vypíše se něco takového:
 
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet '''xxx.xxx.xxx.xxx''' netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::27cd:xxxx:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 12:42:ad:xx:xx:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)
 
Zapamatujte si IP adresu pro pozdější připojení přes WiFi.
=Aktualizace Armbianu=
1,934
edits