Changes

Jump to: navigation, search

Studna

504 bytes added, 19:02, 9 September 2019
/* Společná část konfigurace */
=Společná část konfigurace=
 
Po připojení se objeví výzva k přihlášení.
 
Zadejte uživatelské jméno '''root''' a heslo '''1234'''.
 
[[Image:orangepi_setup1.png|thumb|none|755px]]
 
Ihned budete vyzváni ke změně hesla. Zadejte '''1234''' a pak 2x nové heslo, které se pokuste nezapomenout.
 
[[Image:orangepi_setup2.png|thumb|none|755px]]
 
Pak zadejte uživatelské jméno neprovilegovaného uživatele. Toho pro tento projekt nebudete potřebovat.
 
[[Image:orangepi_setup3.png|thumb|none|755px]]
 
=Nastavení wifi=
=Předlohy pro 3D tiskárnu=
1,934
edits