Changes

Jump to: navigation, search

Studna

2 bytes removed, 19:21, 3 September 2019
/* Společná část konfigurace */
# Spusťte SSH klienta (ssh, putty) a připojte se k Orange na standardní TCP port 22
==Společná část konfigurace==
=Předlohy pro 3D tiskárnu=
1,934
edits