Changes

Jump to: navigation, search

Studna

1 byte removed, 19:18, 3 September 2019
/* Sestavení */
#* Po Windows se mi osvědčil program Etcher, ale určitě lze použít i jiné
# Zasuňte kartu do soketu Orange.
a připojte # Připojte napájecí zdroj. Nic dalšího nepřipojujte.
Teď je potřeba rozhodnout se, zda budete prvotní konfiguraci provádět přes sériovou konzoli USB, přes sériovou konzoli TTL nebo přes ethernet. Výběr bude vycházet z toho, co máte k dispozici a s čím máte zkušenosti.
1,934
edits