Changes

Jump to: navigation, search

Studna

4 bytes added, 19:18, 3 September 2019
/* Sestavení */
# Rozpakujte jej, výsledkem musí být soubor '''.img'''
# Nahrajte ho na kartu.
#* Pod Linuxem (X je písmeno, pod kterým se karta nadetekuje, zjistíte například příkazem '''dmesg'''): <br/> cat Armbian.img > /dev/sdX
#* Po Windows se mi osvědčil program Etcher, ale určitě lze použít i jiné
# Zasuňte kartu do soketu Orange.
1,934
edits