Changes

Jump to: navigation, search

Studna

599 bytes added, 19:14, 3 September 2019
/* Prvotní kongiruace přes sáriovou konzoli TTL */
# Pripojte převodník přes USB do PC
# Na počítači se objeví další sériový port:
## * Pod Linuxem to bude /dev/ttyUSBn, kde n je číslo od nuly výše## * Pod Windows to bude COM3 a výše# Spusťte sériový emulátor terminálu (putty, minicom) a připojte se na port ==Prvotní konfigurace přes ethernet==# Připojte Orange ethernetem k hubu. Na síti musí být DHCP server# Připojte Orange k napájecímu zdroji# Počkejte cca 1-2 minuty, než Orange naběhne# Podívejte se do seznamu klientů (leases) DHCP serveru a najděte Orange. Patrně bude mít MAC adresu začínající '''12:42'''. Alternativně můžete použít skener sítě (např. nmap)# Spusťte SSH klienta (ssh, putty) a připojte se k Orange na standardní TCP port 22 ==Společná část konfigurace==
=Předlohy pro 3D tiskárnu=
1,934
edits