Changes

Jump to: navigation, search

Studna

5 bytes added, 19:01, 3 September 2019
/* =Prvotní konfigurace přes sériovou konzoli USB */
Teď je potřeba rozhodnout se, zda budete prvotní konfiguraci provádět přes sériovou konzoli USB, přes sériovou konzoli TTL nebo přes ethernet. Výběr bude vycházet z toho, co máte k dispozici a s čím máte zkušenosti.
==Prvotní konfigurace přes sériovou konzoli USB==
Budete potřebovat kvalitní USB kabel s konektorem mikro-B. Ideální je od telefonu, který umí rychlé nabíjení proudem alespoň 2A. POZOR, Orange může ve špičkách překračovat maximální povolený odběr USB portu. Proto k němu nic dalšího nepřipojujte. Bude-li se Orange chovat divně, použijte jinou metodu konfigurace.
## Pod Windows to bude COM3 a výše
==Prvotní kongiruace přes sáriovou konzoli TTL==
# Připojte Orange k napájecímu zdroji
# Použijte převodník USB->TTL (3V). Mě se osvědčily převodníky s čipem CP2102. Odkaz viz výše.
# Propojte převodník a Orange (třípinový header vedle ethernet portu). Nejprve GND, pak křížem RXD s TXD.
[[File:OrangePiConsolePinout.jpg]]
=Předlohy pro 3D tiskárnu=
1,934
edits