Changes

Jump to: navigation, search

Mapa QRA lokátorů

35 bytes added, 07:00, 17 April 2015
Byť mám koncesi od roku 1998 a staré [http://en.wikipedia.org/wiki/QRA_locator QRA lokátory] "profesně" nepamatuji, přece jen jsem se o nich chtěl dozvědět něco více. Výsledkem je malá aplikace http://maps.nagano.cz/qra.php, kde podobně jako u ostatních aplikací můžete buď zadat lokátor a podívat se nebo kliknout do mapy a dozvědět se lokátor.
[[File:QraMapa.png|link=http://maps.nagano.cz/qra.php]]
Nic více, nic méně.
Z programátorského hlediska mohu potvrdit, že se s nimi pracuje výrazně složitěji než se současně používaným systémem. Jediná výhoda je snad to, že v naší zeměpisné šířce jsou opravdu skoro čtvercové.
1,963
edits