Changes

Jump to: navigation, search

Dávač 3.0

1 byte removed, 07:11, 17 July 2012
Dávač je galvanicky oddělený interfejs mezi PC a TRX. Slouží ke klíčování rádia v módech CW i SSB, dávání výzvy (odtud název) oběma modulacemi. Další funkcí je nahrávání provozu na pásmu. Pro ovládání se používá paralelní port v zapojení N6TR s rozšířením o přepínéní modulace. Primárně je dávač určen pro programy cwdaemon a ssbd, které ovládá VKV deník Tučňák.
<b>'''Věnujte prosím také pozornost [[Dávač 3.3|nové verzi dávače]].</b>'''
Tato verze vznikla jako náhrada za starší dávače používané v OK1KRQ, které sice spolehlivě fungovaly, ale jakožto vzorky pro ověření principu trpěly některými nedostatky. Jmenujme např. složitou kabeláž, obtížně zapojitelnou neznalou osobou, nutnost napájení ze zdroje galvanicky odděleného od rádia nebo oddělovací transformátor visící na kabelech.