Changes

Jump to: navigation, search

Sekvencer pro triodu

15 bytes removed, 08:47, 30 August 2010
/* Úprava pro OK1USW */
Rezervní relé je použito pro signalizaci zapínací sekvence. Přes tento výstup se spíná blikající LED indikující, že se nesmí klíčovat respektive je to zbytečné.
Anodovým relé Relé pro Ug1 se spíná používá pro napájení tranzistorového budiče.
* Po dobu stisku Start svítí chybové LEDky kvůli indikaci stisku a "self testu"
* Čeká maximálně 5 sekund na náběh žhavicího napětí (Uf je zapnuto stále)
* Žhaví se 3.5 minuty
* Sepne se relé ovládající předpětí'''zdroj pro tranzistorový budič''', 5 sekund se čeká na náběh
* Čeká se '''5 sekund'''
* Zapne se anodové trafo přes odpor zabezpečující soft start
Postup vypínání je následující:
* Bylo-li již sepnuto Ua, vypne se vše kromě Ug a '''nečeká Vypne sevše'''* Vypne se Ug
1,972
edits