Changes

Jump to: navigation, search

Sekvencer pro triodu

114 bytes added, 20:10, 30 August 2015
/* Plošný spoj, osazení */
Plošný spoj je jednostranný, bez propojek. Relé vyžadují díry 1.2 mm, diody, svorkovnice a jumpery 1 mm. Zbytek stačí 0.8 mm.
<gallerymode="packed" heights="320px">
Image:Triseq1b.png|Plošný spoj
Image:Triseq1oa.png|Osazovací plán, strana součástek
Rezervní relé je použito pro signalizaci zapínací sekvence. Přes tento výstup se spíná blikající LED indikující, že se nesmí klíčovat respektive je to zbytečné.
Anodovým relé Relé pro Ug1 se spíná používá pro napájení tranzistorového budiče.
* Po dobu stisku Start svítí chybové LEDky kvůli indikaci stisku a "self testu"
* '''Zapne se rezervní relé pro indikaci startovací sekvence'''
* Čeká maximálně 5 sekund na náběh žhavicího napětí (Uf je zapnuto stále)
* Žhaví se 3.5 minuty
* Sepne se relé ovládající předpětí'''zdroj pro tranzistorový budič''', 5 sekund se čeká na náběh
* Čeká se '''5 sekund'''
* Zapne se anodové trafo přes odpor zabezpečující soft start
 
* Čeká se maximálně 5 sekund na náběh Ua
* Zkratuje se odpor
* Čeká se maximálně 2 sekundy
* Povolí se zaklíčování konce
* '''Vypne se rezervní relé'''
Postup vypínání je následující:
* Bylo-li již sepnuto Ua, vypne se vše kromě Ug a '''nečeká Vypne sevše'''* Vypne se Ug
1,934
edits