Changes

Sekvencer pro triodu

886 bytes added, 08:19, 30 August 2010
[[File:triseq1.zip]]
 
=Úprava pro OK1USW=
 
Rezervní relé je použito pro signalizaci zapínací sekvence. Přes tento výstup se spíná blikající LED indikující, že se nesmí klíčovat respektive je to zbytečné.
 
Anodovým relé se spíná napájení budiče.
 
* Po dobu stisku Start svítí chybové LEDky kvůli indikaci stisku a "self testu"
* Čeká maximálně 5 sekund na náběh žhavicího napětí (Uf je zapnuto stále)
* Žhaví se 3.5 minuty
* Sepne se relé ovládající předpětí, 5 sekund se čeká na náběh
* Čeká se '''5 sekund'''
* Zapne se anodové trafo přes odpor zabezpečující soft start
 
* Čeká se maximálně 5 sekund na náběh Ua
* Zkratuje se odpor
* Čeká se maximálně 2 sekundy
* Povolí se zaklíčování konce
 
Postup vypínání je následující:
 
* Bylo-li již sepnuto Ua, vypne se vše kromě Ug a počká se '''0.1 sekundy'''
* Vypne se Ug
1,972
edits